Garantivillkor

Fylla i detta formulär för att registrera din 2-års garanti.
För att göra en reklamation kommer det att krävas att tillhandahålla bevis på köpet. Se till att du behålla ditt kvitto. Framläggandet av denna garantiregistrering är inte ett villkor för garantianspråk.

Det ursprungliga ägar-garantin aktiveras vid mottagandet av Point 65 Sweden ABs "garantiregistreringskort " eller via internetregistrering på denna sida.

Ägaren skall fylla den medföljande "garantiregistreringskortet " och returnera den per post med den medföljande adress eller via internet registrering en denna sida.
Garantin aktiveras endast vid mottagandet inom 30 dagar från det ursprungliga köpet.

Läs Point 65 Garantivillkor

1. Mina uppgifter

2. Min Kajak / SUP

Köpets datum

3. Håll kontakten

Jag vill få information om nyheter och erbjudanden från Point 65.